Bu siteyi kullanarak, Gizlilik-Politikamızı ve Kullanım-Şartlarımızı kabul etmiş olursunuz.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi merkezi Muratreis Mh. Selamet Sk. NO: 9 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde mukim SOHO MCI BİLİŞİM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( bundan sonra SOHO MCI olarak adlandırılacaktır.) ve üye arasında, üyenin SOHO MCI’ın web sitesinde, mobil sitesinde ve mobil uygulamalarında sunduğu hizmetlerden faydalanması şartlarının belirlenmesi için imzalanmıştır.

2.SÖZLEŞMENİN AMACI

2.1.Bu sözleşmenin amacı Devlynk adlı mobil uygulama ve www.devlynk.com web sitesi (bundan sonra Devlynk olarak adlandırılacaktır.) ile dijital yazılım ihtiyacı olan kişi ve kurumlarla, dijital yazılım konusunda Uzman kişileri bir araya getirerek İş sahibinin istek ve talepleri doğrultusunda dijital yazılımın hazırlanarak İş sahibine teslimine aracılık ederek, İş sahibi ve Uzmanı bir araya getirmek ve üyenin uygulamadan ve web sitesinden faydalanma şartlarını belirlemektir.

2.2.Üye, sözleşmede yer alan yükümlülüklerin tamamını eksiksiz kabul ederek üye olmak ve Devlynk adlı online ticaret sitesinde ve uygulamasında Uzmanlar tarafından hazırlanacak dijital yazılımı satın almak amacıyla işbu sözleşmeyi imzalamaktadır. İşbu sözleşmenin kapsamı bununla sınırlıdır.

3.TANIMLAR

3.1. “SOHO MCI” SOHO MCI Bilişim Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ni

3.2.“Devlynk” www.devlynk.com internet sitesini ve Devlynk adlı mobil uygulamayı

3.3.“Üye” işbu sözleşmeyi kabul etmiş ve üyeliği site tarafından onaylanmış, kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen gerçek veya tüzel kişiyi

3.4.“İş sahibi” Devlynk’ e üye olarak sitenin aracılık ettiği hizmetlerden faydalanan kişi

3.5. “Uzman” Devlynk’ e üye olarak Devlynk kullanma şartlarına uygun olarak, İş sahibinin talepleri doğrultusunda bir bedel karşılığında kendi Uzmanlığı ile hizmet/ eser sunan kişiyi

3.6. “Teklif” Uzman’ın İş sahibi’nin yazılım talebine yanıt olarak gönderdiği, yazılımı belirli bir süre ve bir bedel karşılığında sağlama isteğini,

3.7. “Online Ödeme Sistemi” İş sahibinin Devlynk üzerinden alacağı hizmete karşılık ödeyeceği bedelin işbu sözleşmede belirlenen hüküm ve koşullar altında İş sahibinden tahsilini sağlayan online sistemini,

3.8. “Eser Sözleşmesi” İş sahibi ve Uzman tarafından mutabakata varılmış her iş için imzalanan, İş sahibi ve Uzmanın karşılıklı yükümlülükleri, yazılımın yapılacağı süre ve yazılım bedeli vesair hususları içinde barındıran sözleşmeyi,

3.9. “Üyelik Sözleşmesi” işbu sözleşmeyi ifade eder.

4.ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİ KABUL

4.1.SOHO MCI tarafından kullanıma sunulan web sitesi ve uygulamada Uzman olabilmek için işbu sözleşmenin kabulü gerekmektedir. Uzmanlara ilişkin üyelik sözleşmesinin kabulü ile sözleşmede bulunan maddelerin her birinin ayrı ayrı kabul edildiği ve sözleşmedeki şartlara kayıtsız şartsız uyulacağı Uzman tarafından taahhüt edilmiş olacaktır.

4.2. SOHO MCI işbu üyelik sözleşmesinde ve gizlilik politikasında bildirim yapma koşulu ile değişiklik yapma hakkına her zaman sahiptir. Uzman web sitesi ve uygulamayı kullanmadan önce sözleşme şartlarını okuyarak işlem yapmak zorundadır.

5.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Devlynk’e üye olabilmek için;

Üye olmak isteyen kullanıcının, üyelik sözleşmesinin kabulünün yanında üye olabilmek için kendisinden talep edilen bilgileri doğru doldurması, kullanıcının 18 yaşını doldurmuş olması ve üyelik başvurusunun SOHO MCI tarafından onaylanması gerekmektedir.

5.2.Üye, üye olurken verdiği kişisel ya da sair bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda SOHO MCI’ın uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğunu ve ortaya çıkacak zararları aynen ve derhal ödeyeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca üye tarafından verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda SOHO MCI üyeliği iptal ederek kullanıcı profilini kapatma hakkına sahiptir.

5.3. Üyenin kullanıcı adı ve şifresini kullanma hakkı ve yetkisi bizzat kendisine aittir. Üye, üye olurken oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresini korumakla yükümlüdür. Üye, kullanıcı adı ve şifresi altında gerçekleşecek tüm iş ve işlemlere ait sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. İşlemlerin başkası tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin beyanlara itibar edilmeyecektir. Üyeye ait kullanıcı adı ve şifresi altında hukuka, ahlaka ve işbu sözleşmeye aykırı gerçekleştirilmiş olan işlemler nedeniyle Devlynk, uğradığı zararların tazminini üyeden talep etme hakkını saklı tutar.

5.4.SOHO MCI 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcıdır.” İşbu Kanun’un 5. maddesi uyarınca SOHO MCI, kendisinin yayınlamadığı görsel, yazılı ve sair içeriği kontrol ederek gerçek, doğru güvenilir olup olmadığını veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Kanun gereği Devlynk’in böyle bir yükümlülüğü olmasa da SOHO MCI içerikleri kontrol etmek, dilerse silmek hakkına sahiptir.

5.5.6553 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2/d maddesi uyarınca SOHO MCI, Devlynk’de herhangi bir hizmeti yerine getirmeyi taahhüt eden olmayıp, aracı hizmet sağlayıcıdır. Bu nedenle İş sahibi ile Uzman arasında yapılacak eser sözleşmesi İş sahibi ve Uzman açısından bağlayıcıdır. Uzman’ın eser sözleşmesine aykırı davranışlarından ve taahhütlerini yerine getirmemesinden dolayı eser sözleşmenin tarafı olmayan SOHO MCI’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.6.İş sahibi ve Uzman arasında imzalanan eser sözleşmesine ilişkin bir uyuşmazlık çıktığında SOHO MCI’ın hakemlik etmesi için SOHO MCI’a başvuracaktır. SOHO MCI İş sahibinin taleplerini ve hazırlanan yazılımı kontrol ederek hakemlik yapacaktır. Bu aşamada uyuşmazlığın çözülememesi halinde İş sahibi Uzman’ın eser sözleşmesine aykırı davranması nedeniyle uğradığı zararları ilgili mevzuat hükümlerince Uzmandan talep edebilecektir.

5.7.Devlynk aracılığı ile yazılımın hazırlanması için bir araya gelmiş uzman ve iş sahibi, Devlynk'in hizmet bedelini almasını engellemek amacıyla veya başka bir amaç ile site ve uygulama dışında anlaşmaları ve yazılımın site dışında hazırlanması halinde, hazırlanacak yazılım bedelinin %15'ini SOHO MCI'a müştereken ve müteselsilen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.8.Devlynk aracılığıyla İş sahibi ile bir araya gelmiş Uzman’ın, İş sahibi’nin kurum, kuruluş ve organizasyonlarında bordrolu olarak işe başlaması durumunda; İş sahibi, Uzman’ın yıllık toplam maaş bedelinin %5'ini SOHO MCI'a müştereken ve müteselsilen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.9.Devlynk’de İş sahibi veya Uzman yorumu kısmında yer alan beyanlar, tamamen üyelerin kişisel düşünceleri olup, üyelerin beyanları nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan Devlynk’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.10. Üye Devlynk’i kullanırken mevzuat hükümlerine riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder. Üye web sitesi ve uygulamayı işbu sözleşmenin 2.1. maddesinde belirtilen amacının dışında hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, kanunlara aykırı bir amaç için kullanamaz. Üye başkalarının hizmetleri kullanmasına engel olacak faaliyetlerde ( spam, virüs vs.) bulunamaz.

6.ÜCRETLENDİRME VE SÜREÇ

6.1.İş sahibi ile uzman arasında yapılacak iş konusunda mutabakat sağlanarak eser sözleşmesinin imzalanması durumunda iş sahibi, iş bedelinini %50’sini Devlynk’in havuz hesabına aktaracak, Devlynk iş bu bedelin ödendiğini uzmana bildirecektir. Bu bildirimin akabinde uzman talep edilen yazılımı iş sahibi ile aralarındaki sözleşmeye uygun olarak hazırlayacaktır. Uzman yazılımı hazırladığını ve yazılımı test edebileceğini iş sahibine bildirecektir. İş sahibi 5 iş günü içerisinde yazılımı test edecek ve onay vermesi durumunda iş bedelinin kalan kısmını sitenin havuz hesabına aktaracaktır. İş sahibi 2 gün içerisinde onay verme işlemini gerçekleştirmez ise yazılımın talebine uygun olarak hazırlandığını kabul etmiş sayılacaktır. Bu durumda kendisine bildirimde bulunularak iş bedelinin kalanını sitenin hesabına aktarması istenecektir. İş bedelinin tamamı sitenin hesabına aktarıldıktan sonra uzman yazılımı tüm kodları ile birlikte iş sahibine teslim edecektir.

7.GİZLİLİK

7.1. SOHO MCI, üye tarafından bildirilen ad, soyad, telefon, e posta adresi ve diğer kişisel verileri mevzuat hükümleri kapsamında saklamaya ve korumaya önem vermektedir. Kişisel bilgilerin toplanma amacı ve ne şekilde kullanılacağına ilişkin detaylı bilgiler gizlilik politikamızda yer almaktadır. Gizlilik politikası işbu üyelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup, üyelik sözleşmesinin kabul edilmesi ile gizlilik politikası da kabul edilmiş sayılır.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Devlynk markası ve logosu ayrıca Devlynk web sitesi ve mobil uygulaması yazılım ve tasarımı, veri tabanı, Devlynk’de yer alan ve Devlynk’in reklamında kullanılacak her türlü içerik ve yazının mülkiyet haklarının sahibi SOHO MCI’dir. Devlynk’in içerikleri, logosu, markası, yazılım ve tasarımı ve Devlynk’ui mülkiyetine tabi diğer veriler SOHO MCI’in yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, kopyalanamaz, yayınlanamaz, paylaşılamaz, sergilenemez. Fikri mülkiyet haklarının ihlali halinde, ihlal eden, SOHO MCI’ın bu nedenle uğrayacağı zararları tazminle yükümlüdür.

8.2. 8.2. Devlynk aracılığıyla yazılım hazırlatmış olan iş sahipleri isim, unvan, marka, logo vs. bilgilerinin Devlynk tarafından referans olarak kullanılabileceğini kabul ve taahhüt eder.”

9. Uzman, İşbu üyelik sözleşmesi nedeniyle ortaya çıkacak ihtilaflarda, 6100 Sayılı Kanun’un 193. Maddesi uyarınca bu maddenin delil sözleşmesi olduğunu, SOHO MCI’un ticari defter ve kayıtlarının, SOHO MCI’un veri tabanında tutulan tüm kayıtların, tek ve gerçek bağlayıcı, münhasır delil olduğunu kabul ve beyan eder. Uzman, üye kaydını yaparken işbu 9 maddeden oluşan üyelik sözleşmesinin her bir maddesini ayrı ayrı okuyarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir. Bu sözleşme elektronik ortamda kabul edilmesiyle akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.